Obrobka graficzna

Pierwszym jest tzw. prepress, czyli faza przedprodukcyjna, która obejmuje przygotowanie projektu,
skład tekstu i grafiki, obróbkę zdjęć. Proces ten kończy naświetlanie płyt offsetowych i wykonanie
odbitek próbnych.